Širjenje renesančnega gibanja po Evropi

Johannes Gutenberg izumi tisk s premičnimi črkami

Johannes Gutenberg je deloval v nemškem Mainzu okoli leta 1439 kot Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg. V zgodovino se je vpisal s številnimi prispevki k tiskarski tehnologiji, zaradi česar si je v moderni dobi prislužil naziv 'oče informacijske tehnologije', medtem ko za njegov najslavnejši izum prav gotovo velja iznajdba tiska s premičnimi kovinskimi črkami. Nova tehnika je kmalu nadomestila dotedanjo zamudno šablonsko tiskarsko tehniko in že do začetka 16. stoletja osvojila vso Evropo. Tisk s premičnimi črkami je omogočil masovno tiskanje knjig z najrazličnejšo vsebino, od verskih knjig do znanstvenih priročnikov, koledarjev, potopisov, pesmaric, letakov z novicami itn. Organizirali so se knjižni sejmi, odpirale javne knjižnice, in kar je najpomembneje, knjiga je postala dostopna širši množici ljudi, predvsem pa nepogrešljiv pripomoček v šolah.

Drugi Gutenbergovi izumi: izpopolnitev črnila, izdelava zlitine za črke, razvoj šablone za natančnejše vstavljanje črk, tiskarska stiskalnica itn.

Johannes Gutenberg (1398-1468)
Vsaka premična tiskarska črka je bila na svojem podstavku, ki jih je bilo mogoče sestaviti v besede in po uporabi ponovno uporabiti