Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Zgodnji srednji vek 2

Vsebuje  skupno več kot 120 strani. Na 61 straneh z vsebino se nahaja 41 slik in fotografij, 24 zemljevidov in 5 animacij ter časovni trak v katerem so na kratko predstavljeni ključni dogodki 9 ljudstev.  Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja

Velikomoravska
Madžari
Vikingi
Kijevska Rusija
Samova plemenska zveza
Saraceni
Spodnja Panonija
Makedonija
Naselitev Slovanov v vzhodnih Alpah
Raška in Duklja
Hrvaška
Azija
Karantanija
Afrika
Amerika
Časovni trak

Vstopi

Tematika:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Zgodnji srednji vek 2 na slikovit in zanimiv način predstavlja posamezne države v obdobju zgodnjega srednjega veka.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine:

-    v prvem letniku gimnazij,
-    v prvem letniku srednjih šol in
-    v osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka zgodovine.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju preteklosti. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o preteklosti in njenih vplivih na sedanjost.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Zgodnji srednji vek 2 je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.