Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Prva svetovna vojna

Na 158 straneh z vsebino se nahaja več kot 90 fotografij in slik ter 17 animacij in 12 zemljevidov. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja

Uvod
Vojna (julij, 1914 - maj, 1915): politiki
Vojna (julij, 1914 – maj, 1915): generali in vojaki
Vojna (julij, 1914 – maj, 1915): civilno prebivalstvo
Vojna (maj, 1915 - november, 1918): politiki
Vojna (maj, 1915 - november, 1918): generali in vojaki
Vojna (maj, 1915 - november, 1918): dezerterji in uporniki
Vojna (maj, 1915 - november, 1918): civilno prebivalstvo
Konec vojne
Soška fronta danes
Časovni trakovi
Znani na soški fronti

Vstopi

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Prva svetovna vojna na slikovit in zanimiv način predstavlja človeški transportni in prebavni sistem.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine:

-    v osnovnih šolah,
-    v srednjih šolah in
-    v gimnazijah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka zgodovine.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo enostavno in nazorno predstavo o človeškem transportnem in prebavnem sistemu.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Prva svetovna vojna  je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma. ,,