Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Prve civilizacije

Na 142 straneh z vsebino se nahaja okoli 100 fotografij in slik ter 11 animacij in 21 zemljevidov. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.

Poglavja

Prve visoko razvite civilizacije
Mezopotamija
Fenicija
Hetitsko kraljestvo
Palestina
Perzija
Egipt
Kitajska
Indija
Pregled razvoja civilizacij - časovni trak

Vstopi

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Prve civilizacije na slikovit in zanimiv način predstavlja človeški transportni in prebavni sistem.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine:

-    v osnovnih šolah,
-    v srednjih šolah in
-    v gimnazijah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka zgodovine.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo enostavno in nazorno predstavo o človeškem transportnem in prebavnem sistemu.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Prve civilizacije je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma. ,,