Radoved - odkrij nekaj novega
Pokliči 080 50 59

Zgodnji srednji vek 1

Vsebuje  140 strani. Na 75 straneh z vsebino se nahaja 54 slik in fotografij, 20 zemljevidov in 10 animacij ter časovni trak v katerem so na kratko predstavljeni ključni dogodki 11 ljudstev. Ostale strani so namenjene nalogam za preverjanje in utrjevanje znanja.


Poglavja

Karolinška renesansa
Papeška država
Frankovski tip fevdalizma
Frankovska država
Bizantinska država
Posledice velikega preseljevanja ljudstev
Avari
Slovani
Germani
Huni
Vzroki za preseljevanje ljudstev
Veliko preseljevanje ljudstevArabska država
Časovni trak

Vstopi

Tematika:

Opis

Interaktivna izobraževalna vsebina Zgodnji srednji vek 1 na slikovit in zanimiv način predstavlja obdobje zgodnjega srednjega veka, ki ga zaznamuje množično preseljevanje ljudstev.

Vsebina je zasnovana kot učni pripomoček za učitelje in učence pri pouku zgodovine:

-    v prvem letniku gimnazij,
-    v prvem letniku srednjih šol in
-    v osnovnih šolah.

Izdelek ustreza zahtevam učnega načrta in učbenika v osnovnih šolah, gimnazijah in srednjih šolah, pa tudi maturitetnega kataloga ter sledi smernicam sodobnega pouka zgodovine.

Pri pripravi vsebine so upoštevana učna načela sistematičnosti in nazornosti in postopnosti, kar učiteljem omogoča preglednost nad vsebino in sistematičnost pri podajanju le-te. Uporablja se lahko pri različnih tipih in oblikah učnih ur. Lahko se uporablja kot osnovni vir vsebine (za osnovne šole so določene vsebine dodatni vir informacij) ali pa kot dopolnilo že uveljavljenim načinom pridobivanja znanja (npr. učitelj prikaže samo določene animacije, zemljevide ali slike).

Vsebine so odličen vir gradiva za pripravo seminarskih nalog.

Številne zanimivosti skupaj z različni tipi animacij, grafični prikazi, časovni trakovi in bogatim slikovnim gradivom učencem omogočajo nazorno predstavo o tedanjem času ter mu pomagajo pri razumevanju preteklosti. Opisi in razlage so enostavni kar pri učencih spodbuja razmišljanje o preteklosti in njenih vplivih na sedanjost.

Učencem in dijakom je omogočeno tudi utrjevanje pridobljenega znanja s pomočjo nalog za utrjevanje in preverjanje znanja. Naloge so namenjene predvsem za sprotno učenje po končanem osvajanju pridobljenega znanja, ob koncu učne ure.

Temeljni namen vsebine Zgodnji srednji vek 1 je omogočiti učiteljem kvalitetnejše in lažje poučevanje, dijakom oz. učencem pa nuditi možnost individualnega učenja v šoli ali doma.